Office 365 Microsoft I Vodafone Business

Office 365 Microsoft I Vodafone Business

Office 365 nga Vodafone ju jep të gjithë aplikimet tuaja të preferuara të Microsoft, si Word, Excel dhe PowerPoint në të gjitha pajisjet tuaja, mundësinë e ruajtjes së dokumentave në cloud dhe t’i aksesoni ato kudo që të jeni. Dhe me Exchange email, Teams, SharePoint dhe Onedrive, kjo është më shumë sesa zyra juaj, është zgjidhja juaj e plotë IT. Stafi juaj mund të punojë në një ambient pune dixhital në një mënyrë më efikase dhe produktive që t’i japë më tepër vlerë biznesit tuaj.

Artikujt e fundit të lidhur dhe trajnimi