Këshilla Dixhitale

Numrat Vodafone mund të kontaktojnë në numrin e mësipërm, ndërkohë numrat të cilët nuk janë Vodafone mund të rezervojnë një telefonatë.